Bezienswaardigheden Williams - Tioga Tours (2024)

Aan de voet van de hoge Bill Williams Mountain ligt het voormalige cowboystadje Williams. Het staat vooral bekend als de toegangsweg tot de Grand Canyon en gold tot de jaren 1980 als de laatste stopplaats aan de beroemde Route 66. Bij Williams ligt een deel van de 'Historic Route 66', met prachtige uitzichten.

Bezienswaardigheden & activiteiten

Historic Downtown

. In het historische centrum van Williams, dat in 1984 een nationaal monument werd, zijn veel historische gebouwen en winkeltjes te bekijken. Je kunt er allerlei souvenirs kopen met het beroemde logo van Route 66. Tussen Seligman en Kingman kun je een flink stuk van de échte Route 66 rijden. Je neemt de afslag van de Interstate en komt langs typische gehuchten met garages, benzinepompen en diners, waaronder de parel Hackberry.

Grand Canyon Railway

In 1989 en 1990 werden twee authentieke stoomlocomotieven uit 1906 en 1910 volledig gerestaureerd voor ritten tussen Williams en de Grand Canyon. Tegenwoordig zijn er enkele gerestaureerde stoomlocomotieven toegevoegd en zijn er inmiddels drie Grand Canyon Railway Hotels langs de route gebouwd.

Bearizona Wildlife Park

In dit wildlife park kun je zelf (ook met campers) zo'n drie mijl door het Ponderoa Pine Forest rijden, waar Noord-Amerikaanse dieren in hun natuurlijke habitat leven. Er leven onder meer bizons, zwarte beren, dikhoornschapen, berggeiten, wapitiherten en ezels. Daarnaast is er een dierentuingedeelte: Fort Bearizona, met onder andere bevers, stekelvarkens, otters en rode lynxen.

Kaibab National Forest

Vlak bij Williams ligt het Kaibab National Forest, waar allerlei buitensportmogelijkheden zijn, van wandelen tot raften en van paardrijden tot canyoning (een sport waarbij je de loop van een rivier door een canyon volgt, door te wandelen, klimmen, springen, zwemmen en abseilen). Er zijn allerlei zogenaamde 'scenic drives' in het gebied met mooie uitzichten over het natuurgebied.

Vervoer

Zoals gezegd is Williams een belangrijk beginpunt voor bezoekers van de Grand Canyon, vanwege de goede toegangswegen naar dit beroemde National Park. Naast een station van de Grand Canyon Railway heeft Williams ook een Amtraktreinstation, van waaruit je naar verschillende staten kunt reizen.

Feiten

StaatArizona
CountyCoconino
Oppervlakte113 km²
Hoogte2.062 meter
Inwoners3.000
TijdzoneMountain Time Zone (tijdverschil met Nederland: 8 uur vroeger)

Klimaat

Bovenstaande klimaatgegevens zijn historische gemiddelden voor de plek op de kaart.Het weer is onvoorspelbaar, deze gegevens dienen dan ook puur als indicatie.

In de zomer kan het lekker warm worden in Williams, met een gemiddelde temperatuur van 28 graden Celsius. Doordat de stad op circa twee kilometer hoogte ligt, koelt het ’s nachts wel bijna 20 graden af. In de winter liggen de maximale temperaturen rond de 10 graden Celsius, terwijl de minima zo’n 7 graden onder het nulpunt liggen. Er valt dan redelijk veel sneeuw, waardoor er 's winters vaak geskied kan worden.

Geschiedenis

Williams ligt in het noorden van Arizona, in Coconino County, thuisbasis van het Grand Canyon National Park. Er wonen tegenwoordig nog steeds verscheidene indianenvolken in Coconino, waaronder de Havasupai, die ook al in de Grand Canyon woonden toen de eerste Europeanen in het gebied arriveerden.

In 1874 werd vlakbij de Grand Canyon door een groepje herders een dorpje gesticht, dat Willams werd gedoopt. Het dorp werd vernoemd naar de beroemde avonturier, jager en gids Willam Sherly Williams, beter bekend als ‘Old Bill’. Old Bill leefde van 1787 tot 1849 en had in zijn eentje onder andere grote gebieden in Texas, Californië en de Rocky Mountains verkend. Hij was zo bekend onder de inheemse bevolking dat hij opgenomen werd als lid in de Osage-indianenstam. Het stadje Williams werd vanaf 1880 vooral bewoond door spoorwegwerkers, die meehielpen met de aanleg van de Santa Fe-spoorlijn.

Toen in 1882 de aanleg van de spoorlijn voltooid was, bestond de economie in Williams voornamelijk uit houtbewerking en het houden van ranches. Aangezien de bevolking van Williams voornamelijk bestond uit cowboys, houthakkers en mijnwerkers, zorgden saloons, prostitutie, drugs en gokken ook voor de nodige inkomsten. Williams kreeg al snel een reputatie van bandeloosheid en was dan ook een typisch ‘Wild West’ dorpje.

In september 1901 werd de laatste hand gelegd aan de Grand Canyon Railway, waarmee een directe verbinding met de Grand Canyon tot stand kwam. Williams kwam in één klap bekend te staan als ‘Gateway to the Grand Canyon’, waardoor er opeens bezoekers van over de hele wereld het dorpje bezochten. Door de opkomende concurrentie van de auto’s werd het spoor een kleine twintig jaar gesloten (in 1989 werd de Grand Canyon Railway weer in ere hersteld) en kwam in 1926 de beroemde Route 66 ervoor in de plaats. Williams gold als de laatste halte van Route 66, die in de jaren 1980 opgeheven werd ten gunste van het nieuwe Interstate Highway systeem. In 1984 werd het centrum van het stadje op de nationale monumentenlijst geplaatst.

Bezienswaardigheden Williams - Tioga Tours (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated:

Views: 5741

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.